KULLANIM ŞARTLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 


BU YASAL BİR SÖZLEŞMEDİR. BU İNTERNET SİTESİNE ERİŞEREK YA DA BURADA SAĞLANAN HERHANGİ BİR HİZMETTEN YARARLANARAK BU SÖZLEŞMENİN ŞART VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. LÜTFEN BU ŞARTLARI KABUL ETMEDEN ÖNCE BÜTÜN SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

BU SİTE’YE ERİŞEREK YA DA BURADA SAĞLANAN HİZMETLERDEN FAYDALANARAK BU SÖZLEŞMENİN TÜMÜNÜ OKUDUĞUNUZU VE TÜM ŞARTLARINI KABUL ETTİĞİNİZİ ONAYLARSINIZ. EĞER BU SÖZLEŞME TARAFINDAN BELİRLENEN HERHANGİ BİR ŞART VE KOŞULU KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN SİTE’DEN ÇIKIŞ YAPINIZ.

Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılmakla, websitesi içerisinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak -HATİCE GÜLGÜN AKÇA tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını da kabul etmiş bulunurlar. 

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) www.renkderyasi.com adresindeki HATİCEGÜLGÜN AKÇA firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.  

 

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar; işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler. Ayrıca taraflar; sözleşmede yer alan tüm şartlara, web sitesinin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. 


1.TANIMLAR

Bu Sözleşme’de aşağıdaki kelime ve ifadeler aşağıdaki tanımlara sahiptir:

"Sözleşme" www.renkderyasi.com adresinden erişilen ve Firma’nın zaman zaman tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve de tek taraflı olarak tadil edebileceği işbu Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi’ni ifade eder. Firma’nın Sözleşme’nin yer aldığı internet sayfası adresini tek taraflı olarak değiştirme hakkı saklıdır.

"Firma"  Sözleşme’de adı Hatice Gülgün AKÇA olarak da geçen,  Egemenlik Mah. 6016/8 Sk. No:10 Bornova İZMİR adresinde kayıtlı ve Türkiye’de kurulu olan, Esnaf Sicil numarası 499830 olan işletmeyi ifade eder.

"Kullanıcı" İşbu sözleşmedeki şartları kabul ederek siteye giriş yapan, üye olarak yada olmaksızın siteyi inceleyen ve kullanan kişiyi ifade eder.

"Üye" Şartlar & Koşullar’ı kabul etmek suretiyle Site’yi kullanarak hesap kaydı gerçekleştiren gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder. 

"Hizmetler" tanımlı Site’den erişilebilen, Firma’ya ait ürünleri satın almayı hedefleyen online platform üzerinde Firma tarafından sağlanan tüm hizmetleri ifade eder.

"İçerik" Üye İçeriği ve Site İçeriği toplamını ifade eder.

"Firma İçeriği"  Firma’nın Site ya da Hizmetler vasıtasıyla sunduğu, bir üçüncü taraftan lisanslanmış içeriğin de dahil edildiği fakat Üye İçeriği’nin hariç tutulduğu tüm metin, grafik, resim, müzik, yazılım, ses dosyası, görüntü dosyası, bilgi ya da diğer materyali ifade eder.

"Üye İçeriği" Üye’nin Site ya da Hizmetler vasıtasıyla oluşturacağı İlan ya da Üye profilinde veya diğer Üyeler’in profillerinde paylaştığı, yayınladığı, buraya yüklediği, ilettiği ya da dahil ettiği tüm metin, grafik, resim, müzik, yazılım, ses dosyası, görüntü dosyası, bilgi ya da diğer materyalleri ve bunlarla ilgili var olan tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarını ifade eder.

"Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı" ya da "ÖHS" ödeme kabul edebilmek için gereken ödeme hizmetlerini sunan, ödeme aracısı olan ve Firma tarafından (Firma’nın kendi serbest takdirine bağlı olarak seçilecek / seçilmiş olan) üçüncü taraf şirketleri ifade eder.

"Hizmet Bedeli"  Üye yada Kullanıcının siteye üye olması sonrasında, sitede yer alan ürünlerden bir yada birkaçını seçerek Firma’ya ödeme yükümlülüğü oluşan meblağı ifade eder. 

"Şartlar & Koşullar" ya da "Şartlar" bu Sözleşme’de bulunan tüm şart ve koşulları ve bu şart ve koşullarda Firma’nın serbest takdiriyle tek taraflı olarak yapabileceği tüm değişiklikleri ifade eder.

"İnternet Sitesi" ya da "Site" Firma tarafından sahip olunan, yönetilen ve kayıtlı bulunulan  www.renkderyasi.com alan adına sahip online platform ile ona bağlı tüm uygulama (bilgisayar uygulamaları, cep telefonu ve tablet uygulamaları ve sair mobil uygulamalar vs. buna dahildir) ve sosyal paylaşım hesaplarını ifade eder.

"İş Günü" Türkiye bankalarının açık olduğu günleri ifade eder.

"Biz" ya da "biz" Firma’yı ifade eder.

"Siz" ya da "siz" yerine göre Üyeler Site’nin kullanıcılarını ifade eder.

2. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI, AKDEDİLMESİ VE DEĞİŞİKLİKLER

Firma, sitede yer alan ürünleri Kullanıcı veya Üye ile buluşturan ve satın alma gerçekleştirmeyi amaçlayan bir platform sağlar.

Firma, Kullanıcı yada Üye olarak Site’yi kullanmak ve Site aracılığıyla işbu Sözleşme’de belirtilen Hizmetler’den (Sözleşme’de açıklandığı sınırlar ve koşullar çerçevesinde) yararlanmak konusunda münhasır olmayan, devredilemeyen ve geri alınamayan bir izin sağlamak suretiyle bu Site’de bulunan ve bu Şartlar & Koşullar’a tabi olan Hizmetler’i sunar. Site’ye kayıt olarak, erişim sağlayarak ve/veya Site’yi kullanarak bu Şartlar & Koşullar’a uyum sağlamayı ve bu Şartlar ile yasal olarak bağlı bulunmayı kabul etmiş olursunuz. Okuduğunuzu ve anladığınızı onayladığınız bu Şartlar & Koşullar, Site ve Hizmetler ile tüm İçerik’e erişiminizi düzenler ve sizinle Firma arasındaki yasal, bağlayıcı anlaşmayı oluşturur. Firma, zaman zaman, önceden size haber vermeksizin bu Şartlar ve Koşullar’ı tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve de tek taraflı olarak değiştirebileceği gibi fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını da her zaman saklı tutar.  

Şartlar & Koşullar’ın en güncel versiyonunu www.renkderyasi.com adresinden inceleyebilirsiniz Ayrıca, Site’de belirli hizmetleri kullanırken, sizin Site’yi ve söz konusu hizmetleri kullanımınıza ilişkin belirli ilave ilke ve kurallar yayınlanabilir. Firma ile ilişkiniz, Site’de zaman zaman yayınlanabilecek tüm ilke ve kurallara tabidir. Eğer bu Şartlar & Koşullar’ın en güncel versiyonunu kabul etmiyorsanız, Site ya da Hizmetler’den bilgi edime veya Site ya da Hizmetler’i kullanmaya devam etme hakkınız bulunmaz.

Firma ve Üye, Sözleşme’nin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder. İşbu Sözleşme tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir. Hükümler dürüstlük ve iyi niyet kuralına aykırılık teşkil etmemekte olup tüketicinin korunması mevzuatına uygundur.

3. ÜYELİK

Bu Site’nin belirli özelliklerine erişmek için bir hesap oluşturabilirsiniz. Üye olma sürecini tamamlayarak doğrudan sadece Site üzerinden kayıt oluşturabilirsiniz.

Firma, İkiden (2) fazla hesap oluşturursanız ya da kayıt esnasında veya daha sonra sağlanan herhangi bir bilginin yanlış, hileli, eski ya da eksik olduğu kanıtlanırsa hesaplarınızı askıya alma ya da sonlandırma hakkını saklı tutar.

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. 

Şifrenizi güvende tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. Şifrenizi herhangi bir üçüncü kişiye ifşa etmeyeceğinizi ve hesabınız ile yapılan tüm işlem, davranış, fiil, aktivite veya aksiyonlar için ve bunlarla ilgili tüm sorumluluğa sahip olduğunuzu, (bu işlem, davranış, fiil, aktivite ve aksiyonlar için izin vermenizden bağımsız olarak) hesabınızın herhangi bir izinsiz kullanımını halinde Firma’ya derhal bu durumu bildireceğinizi kabul edersiniz. Her bir Üye, hesabı ile yapılan herhangi bir işlem, davranış, fiil, aktivite veya aksiyon nedeniyle Firma’nın herhangi bir zarara uğraması halinde, söz konusu zararı derhal tazmin edeceğini Firma’ya beyan ve taahhüt eder. İlgili işlem, davranış, fiil, aktivite veya aksiyonun bir üçüncü şahıs tarafından yapılması Üye’nin söz konusu tazmin yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır. Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. 


Bilişim sisteminde bulunan verilere uzaktan bağlanmak suretiyle veya bizzat elektronik sisteme fiziki yakınlık yoluyla erişmek suretiyle 3. Şahıs veya şahıslar tarafından sitede yer alan kullanıcı bilgilerine yasadışı olarak erişilmesi ve bu bilgilerin kullanılması durumunda Firma’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ancak Firma,  sisteme yapılan hukuka aykırı erişimi derhal adli mercilere bildirmekle yükümlüdür. 

Metin aksini gerektirmediği sürece, tekil sözcükler çoğulları ve de tam tersini ifade edecektir. Başlıklar bu Sözleşme’yi kurarken göz ardı edilecektir. Başka bir belgenin bir madde ya da bölümüne açık bir referans yapılmadığı sürece “Madde(ler)” / “Bölüm(ler)” bu Sözleşme’nin maddeleri ve bölümleri anlamına gelir. “Dahildir” ve “dahil” ifadeleri hiçbir zaman sınırlama amacıyla yorumlanmamalı, bu ifadeler sadece örnek verilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

4. KULLANICI DAVRANIŞLARI ve ÜYE SORUMLULUKLARI

Kullanıcı veya Üye,


    • Site’yi virüs, bozuk dosya ya da başkasının bilgisayarının işleyişini bozacak benzer herhangi başka bir yazılım ya da programlar yüklemek ve yaymak için kullanmayacağını, tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını;

    • Site ya da Site’ye bağlı herhangi bir ağa müdahale etmeyeceğini ya da onu bozmayacağını;

    • Site’nin ya da Site tarafından sunulan işlevlerin düzgün çalışmasını engelleyecek girişimlerde bulunmayacağını ve buna sebep olacak cihaz, yazılım ya da rutin kullanmayacağını;

    • Firma’nın altyapısına makul olmayan ölçüde ve orantısızca büyük yük bindirecek bir aksiyon almayacağını;

    • Bu Site’yi finansal bilgiler de dahil olmak üzere Site’nin diğer kullanıcıları hakkında bilgi toplamak ve saklamak amacıyla kullanmayacağını;

    • Kendisi dışında herhangi bir kişi veya kurumun kimliğine bürünmeyeceğini ya da kullanıcı veya üyenin bir kişi ve kurum ile olan ilişkisini yanlış aksettirmeyeceğini ya da temsil etmeyeceğini;

    • Site’deki Hizmetler’i, ürünleri veya indirilebilecek verileri yasadışı amaçlar için kullanmayacağını;

    • Site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını,

    • Site’ye ve Site’ye bağlı ağlara ilişkin tüm düzenlemeler, politikalar ve prosedürlere uyacağını kabul ve taahhüt eder.


Kullanıcı yukarıda belirtilen davranış ve sorumluluklara uygun davranmaması sebebiyle Firma ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.  

Kullanıcıların, websitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Aykırı durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar. 

Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. www.renkderyasi.com , kullanıcılar ve üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 

Kullanıcı HATİCE GÜLGÜN AKÇA’ nın yazılı onayı olmadan, sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.  


5. Kredi Kartı Güvenliği


Firma, kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur. Ödeme, Firma’nın önceden anlaştığı üçüncü taraf Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı olan “ paytr “ güvenli bir şekilde yerine getirilir. Ödemeler, Banka veya Kredi kartı, paytr hesabı veya banka transferi de dahil olmak üzere çeşitli yöntemler kullanılmak suretiyle doğrudan Kullanıcı ya da Üyenin banka hesabından gerçekleştirilebilmektedir. PAYTR’nin kullanımı ile ilgili tüm hüküm ve şartlar için https://www.paytr.com adresine bakınız.

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.


6. E-Posta Güvenliği

Hatice Gülgün AKÇA Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firma, e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.


7.  Fikri Mülkiyet Hakları 

Firma telif hakkı yasalarına saygı gösterir ve kullanıcılarından da aynısını bekler. Telif hakkı ya da sair fikri mülkiyet hakkı veya sınai mülkiyet hakkı sahiplerinin haklarını ihlal eden ya da ettiğine inanılan hesapları ya da Üyeler’inin Site ile ilişiğini uygun şartlarda kesmek politikamızın ve Site uygulamamızın bir parçasıdır.

Site’de sağlanan tüm görsellerin, içeriklerin, yazıların, resimlerin, videoların, yazılımların ve sair unsurların mülkiyeti Firma’ya ya da üçüncü kişilere aittir. Üye olarak bu Site’nin ilgili fikri mülkiyet yasaları ve diğer yasalar tarafından korunan özel bilgiler ve sair unsurlar içerdiğini onaylar ve kabul edersiniz. Ayrıca, Site yoluyla size sunulan metin, grafik, logo, ikon, fotoğraf ve yazılım gibi içerikler, bilgiler ve bunların düzenlenip bir araya getiriliş biçimi Firma’ya ya da onun içerik sağlayıcılarına ya da üçüncü şahıslara aittir ve telif hakları, markalar, hizmet markaları ve patentler ya da diğer özel haklar ve yasalarca korunur. Firma Site’ye yerleştirerek telif hakkına tabi hiçbir materyalinin, görsellerinin, içeriklerinin, yazılarının, resimlerinin, videolarının, yazılımlarının ve sair unsurlarının lisans veya iznini hiçbir kullanıcısına vermiş sayılmaz. Ek olarak, burada bahsi geçen durumlar dışında, hiçbir materyal, görsel, içerik, yazı, resim, video, yazılım veya sair unsur hiçbir suretle, Firma ya da telif hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt olarak ya da başka şekillerde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden yayınlanamaz, indirilemez, gösterilemez, paylaşılamaz ya da iletilemez. Ancak, Site’deki bilgilerin bir kısmını yazılı kopyasını kişisel, ticari olmayan, şirket içi kullanım ve kayıtlarınız için alabilirsiniz. Bunu yaparken, hiçbir materyali değiştiremezsiniz ve bu materyallerde yer alan tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerini korumayı kabul edersiniz. Bu izin size bilgi üzerinde hiçbir mülkiyet hakkı vermez ve bu Şartlar ve Koşullar’ın ihlali ile birlikte iptal olur. Site’nin, burada tarif edilenden başka bir kullanımını yaparsanız Türkiye Cumhuriyeti’nin ve/veya diğer ülkelerin telif hakkı ve diğer yasalarını ihlal etmiş sayılırsınız ve cezai şartlarına tabi olursunuz. Üye olarak işbu madde 7’yi ihlal etmeniz halinde, her bir ihlal için Firma’ya 100.000 TL (yüz bin Türk Lirası) ‘yi ifaya ek bir cezai şart olarak ödemekle yükümlü kalırsınız. Firma, bu ihlal sebebiyle başvurabileceği diğer hukuki yolları ve haklarını ayrıca saklı tutar.

Kullanıcı, gerek bu eylemler gerekse de başka yollarla www.renkderyasi.com ile doğrudan/dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder. www.renkderyasi.com ;  kullanıcıların, sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak web sitesi üzerinden gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zarardan doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

 

8. İZLENME

Firma ya da onun atadığı kişiler (diledikleri zaman) Site’de gerçekleşen her türlü aktivite ya da Site üzerinden iletilen ve alınan her türlü bilgiyi izleme hakkını saklı tutar ve izleyebilir. Tüm Site kullanıcıları ve tüm Üyeler söz konusu izleme ve ilgili erişim konusunda peşinen ve gayri kabili rücu şekilde Firma’yı yetkilendirdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Firma kendi takdirine kalarak ve önden bilgi vermeksizin, uygunsuz bulduğu ya da (tamamen Firma’nın serbest takdirine göre) Şartlar & Koşulları’ı ihlal etmesi ihtimali olduğunu düşündüğü aktivite veya bilgi alışverişini inceleyebilir, sansürleyebilir ya da yasaklayabilir, fakat Firma söz konusu inceleme, sansürleme, yasaklama işlemlerini yapmak konusunda herhangi bir yükümlülük altında değildir. Söz konusu izleme sırasında tüm bilgiler incelenebilir, kaydedilebilir ya da işbu Sözleşme ile izin verilen amaçlar için kullanılabilir. Site’nin kullanımı (izinli ya da izinsiz kullanımı) bu tür bir izlemeye rıza göstermek anlamı taşır. İzinsiz kullanımlar ya da izinsiz kullanıcılar hakkında Firma’nın kanundan, Sözleşme’den ve sair kaynaklardan kaynaklanan tüm hakları saklıdır.

9. GARANTİ VERMEME


İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.  

 

10. ASKIYA ALINMA ve FESİH 


Üye olarak, Firma’nın, kendi takdirine bağlı olarak, Site’ye erişiminizi engelleyebileceğini, Firma’nın bu Şartlar & Koşullar’ı ihlal ettiğinize ya da Şartlar ile tutarlı olmayan davranışlarda bulunduğunuza inanmasını ya da ikna olmasını da içeren herhangi bir sebeple sizinle ilişkili kullanıcı adı ve şifreyi kullanım dışı bırakabileceğini kabul edersiniz. Firma, Hizmetler’in (ya da bir kısmının) herhangi bir anda ya da zaman zaman, geçici ya da kalıcı olarak önden haber vererek ya da vermeksizin (tek bir Üye için, birden çok Üye için ya da Üyeler’in tümü için) değiştirilmesi ya da kaldırılması hakkını saklı tutar. Firma, herhangi bir zamanda, tamamen kendi serbest takdirine bağlı olarak ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin her türlü üyeliği sonlandırma hakkını saklı tutar. Firma’nın Site’de sağlanan hizmetlerin değiştirilmesi, askıya alınması ya da kaldırılması hususunda Siz veya bir başka üçüncü tarafa karşı yükümlülük sahibi olmadığını kabul edersiniz.

Bu Şartlar’daki tüm düzenlemelere ek olarak, Firma dilediği zamanda, tamamen kendi serbest takdirine bağlı olarak ve de herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü altına girmeksizin, Site’yi kısmen ya da tamamen ortadan kaldırabilir, (tek bir Üye için, birden çok Üye için ya da Üyeler’in tümü için) Hizmetler’in tümünü ya da bir kısmını vermeyi durdurabilir.

11. DUYURULAR

Bu Şartlar’ın değiştirilmesi de dahil olmak üzere izin verilen veya burada gerekli görülen tüm bildirim, uyarı ve iletişim Firma tarafından e-posta ile (her durumda, sağlamış olduğunuz e-posta adresine) ya da Site’de yayınlanarak paylaşılacaktır. E-posta ile yapılan bildirimler için, e-posta’nın gönderildiği tarih bildirimin iletildiği tarih kabul edilecektir. İşbu Site’yi kullanarak Site’deki duyuruları takip edeceğinizi ve de bunlar hakkında bilgi sahibi olacağınızı Firma’ya beyan ve taahhüt edersiniz.

12. MÜCBİR SEBEPLER

Firma, kontrolü dışında gelişen, doğal afetler, savaş tehditleri, terör olayları, her türlü siyasi olaylar, darbe girişimleri, hava şartları, idari kararlar, salgın hastalıklar, seyahat yasakları ve sınırlamaları, genel karantina, endüstriyel ya da işçi ihtilafları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, siber saldırılar, sisteme ilişkin iyileştirme ve yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar ya da kontrolü dışında olan herhangi benzer olay(lar)dan dolayı yükümlü değildir. Bu maddede sayılan olayların hepsi ve benzerleri birer mücbir sebep hali olarak sayılacaktır. Mücbir sebep nedeniyle borçlarını ifa edemeyen tarafın bu gecikmeden ve/veya ifasızlık hali nedeniyle sebep olduğu zarardan Firma sorumlu tutulamayacaktır.

13. CAYMA HAKKI VE FESİH

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca Tüketicilerin cayma hakkı (a) Üye veya Kullanıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara, (b) çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine, (c) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine (d) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara, (e) malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, (f) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine, (g) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine, (h) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Kullanıcı yada Üye’ye anında teslim edilen gayri maddi mallara, (i) cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Kullanıcı yada Üye onayı ile ifasına başlanan hizmetlere, ve (j) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz. Kural olarak, ALICI, mal satışına ilişkin işbu Sözleşme’de ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

Bu Sözleşme feshedilene kadar geçerlidir. Firma, her zaman, önceden uyarıda bulunmaksızın, herhangi bir nedenle veya sebepsiz olarak herhangi bir Üyenin siteyi kullanmasına son verebilir veya askıya alabilir. Böyle bir fesih veya askıya alma işlemi sonrasında siteyi ve hizmeti kullanma hakkı derhal sona erer ve Firma, Üyenin siteye ve hizmete erişimini bloke etmek için teknik ve/veya diğer önlemler alabilir. 

 

14. Tebligat 


İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen eposta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder. 


15. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME


Bu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na tabidir ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na uygun olarak yorumlanır. Taraflar, Firma’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

Sözleşme’yle ilgili ve Sözleşme’den doğan ihtilaflarda İzmir (Bayraklı) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

BU SİTE’YE ERİŞEREK YA DA BURADA SAĞLANAN HİZMETLERDEN FAYDALANARAK BU SÖZLEŞMENİN TÜMÜNÜ OKUDUĞUNUZU VE TÜM ŞARTLARINI KABUL ETTİĞİNİZİ ONAYLARSINIZ. EĞER BU SÖZLEŞME TARAFINDAN BELİRLENEN HERHANGİ BİR ŞART VE KOŞULU KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN SİTE’DEN ÇIKIŞ YAPINIZ.