Çerez Politikası

HATİCE GÜLGÜN AKÇA (“Şirket”) olarak www.renkderyasi.com ’u (“Site”) ziyaret eden kullanıcılarımızın/müşterilerimizin (“Veri Sahibi”) verilerini önemsiyoruz. Bu sebeple işbu Çerez Politikası aydınlatma metni, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere tabi olunan mevzuat uyarınca, Veri Sahibi’nin siteyi ziyaretlerinde hangi tür çerezlerin hangi amaçlarla kullanıldığının bilgilendirilmesi ve bu çerezlerin ayarlarının yapılması ile yönetimi ve silinmesine yönelik bilgilendirmenin yapılmasına ilişkindir.

İşbu Çerez Politikası kapsamında, Veri Sahibi’nin verilerini KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (e) bendi uyarınca “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak zorunlu olarak işliyoruz. Site’yi ziyaret eden Veri Sahibi’nin üyelik kaydının tutulması, kullanım tercihlerinin hatırlanması, alışveriş sepetinde ilgili ürünlerin tutulması gibi Site’nin etkin olarak kullanımı açısından zorunlu olan çerezleri kullanmaktayız. Bu kullanım neticesi elde edilen verileri üçüncü kimselerle paylaşmamaktayız.

KVKK 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

a) Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Verileriniz işlenmiş ise bilgi talep edebilme,

c) Verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilme,

ç) Verilerinizin yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi alabilme,

d) Verilerinizin eksik/yanlış işlenmiş ise, verilerinizin düzeltilmesini isteyebilme,

e) Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilme,

f) Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteyebilme,

g) Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz edebilme,

ğ) Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep edebilme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verileriniz hakkında daha fazla bilgi almak ister veya bir talepte bulunmak isterseniz, bizimle iletişime geçebilir ya da dorukkimya@hotmail.com adresine elektronik posta gönderebilirsiniz.

Şirket olarak kullanmakta olduğumuz çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir veya yeni çerezler kullanmaya başlayabiliriz. Güncel bir çerez politikası tutmak ve buna ilişkin yapmış olduğumuz değişiklikleri yayınlamak kaydıyla işbu çerez politikasında yer alan düzenlemelerde değişiklik yapma hakkımızın saklı olduğunu bildiririz.

Site’yi kullandığınızda, bilgisayarınız ve/veya tarayıcınız hakkında, kayıt ve istatistiki analiz amaçları için kullanılmak üzere, IP adresi ve benzeri bilgiler toplayabiliriz. Bu bilgiler çoğunlukla kişisel olarak sizi tanımlamayacaktır.

Online hareketleriniz ve internet kullanımınız hakkında da bilgi toplayabiliriz. Bunu, bilgisayarınızın sabit diskine çerez adında küçük bir dosya yerleştirerek yaparız. Çerezler birçok amaçla kullanılır:

    • Site’yi her ziyaret ettiğinizde sizi anımsamak

    • Site’ye erişimi hızlandırmak (her seferinde giriş yapmak zorunda kalmamanız için), işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak

    • Kişisel tercihlerinizi depolamak

    • Sizin hakkınızda bir profil oluşturmak

    • Pazarlama ve reklam kampanyalarımızı daha doğru hedeflemek

    • Siz (aygıtınız veya tarayıcı önbelleğiniz üzerinde) ve web sitelerinin kullanımı hakkında bilgileri saklamak.

    • Ürün ve hizmetlerin kullanımını izlemek ve anlamak.

    • Web sitesinin kullanıcısı olan sizlerin deneyimini iyileştirmek, kişiselleştirmek.

    • Reklamlar yayınlamak, reklamları anlamak ve geliştirmek.

    • Web sitelerinin, sizin ve Site’nin güvenliğini sağlamak.

    • 

İnternet tarayıcılarının çok büyük bir çoğunluğu çerez kullanımına izin verir. Ancak, tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezlerin kabul edilmemesini sağlayabilirsiniz. Bunu yaparak Site’nin bazı özelliklerini kaybedebilirsiniz.

Toplanan demografik bilgiler, www.renkderyasi.com ’u ve www.renkderyasi.com tarafından verilen reklamları, kullanıcılarımızın ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. Bu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile paylaşılabilir. İşbu Çerez Politikasını kabul ederek bilgilerinizin Reklam yayıncıları ile reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına onay vermektesiniz. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel bilgi (İsim, soyadı, T.C Kimlik No, cinsiyet, yaş vb.) içermeyip, grup olarak kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi segmente etmek amacıyla kullanılmaktadır.

Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılar, www.renkderyasi.com reklamlarını internet üzerindeki yayıncı sitelerde yer verdikleri banner alanlarında gösterecektir. Ziyaretçilerin www.renkderyasi.com ‘a geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere www.renkderyasi.com tarafından ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üç taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanacaktır.

Bizlere her zaman aşağıda belirtilen iletişim bilgilerinden yararlanarak ulaşabilirsiniz. Kullanıcının sisteme girdiği tüm bilgilere sadece kullanıcı ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece kullanıcı değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Aydınlatma Metni kapsamındaki amaçlar doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. maddesinin ikinci fıkrasındaki kanuni veri işleme şartlarının en az birinin varlığı halinde kişisel verileriniz rızanız olmaksızın işlenebilecektir. Aksi hallerde, yani kanuni veri işleme şartlarının bulunmadığı durumlarda kişisel verileriniz yalnızca açık rızanızın bulunduğu hallerde işlenecektir. Her durumda, Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle, bağlı ortaklıklarımızla, iş ortaklarımızla ve grup şirketlerimiz ile paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.

 

ŞİRKET BİLGİLERİ

HATİCE GÜLGÜN AKÇA

ADRES : Egemenlik Mah. 6016/8 Sk.No:10 Bornova İZMİR 

TEL : 0232 3795991- 0553 6143164

EMAIL :  dorukkimya@hotmail.com